Niin surulliselta ja epätoivoiselta kuin se kuulostaakin, kuolema on ollut välttämätön osa ihmisen elämää kautta aikojen. Jokainen ihminen on kuollut aiheuttaen suuren menetyksen sekä riipivää surua läheisilleen ja perheelleen. Jotta voidaan hyväksyä ja elää tämän surullisen tapahtuman sattuessa läheiselle tai tulossa omalla kohdalla eteen, tilanteessa voidaan ammentaa voimaa muuttamalla ajatustapaa ja ymmärtämällä, miten valmistautua tulevaan välttämättömään ja ottaa se vastaan pelkäämättä ja kiitollisena.

Tällä sivustolla käydään läpi, mitä kuolemassa tapahtuu ja miten siihen voidaan valmistautua. Käsittelyn alla on myös erilaisia näkemyksiä, miten moninaisia ihmisten erilaiset uskomukset ovat toivosta ja elämän jatkumisesta erilaisissa kulttuureissa ja uskonnoissa. Yhä useampi tunnustautuu nykyään ateistiksi, eikä usko mitään tapahtuvan nykyisen elämän loputtua, mutta lähes kaikissa kulttuureissa on voimakas näkemys jonkinlaisesta kuolemanjälkeisestä elämästä. Toiset luottavat taivaalliseen toivoon, toiset maanpäälliseen ylösnousemukseen ja vielä monet uskovat sielun kuolemattomaan vaellukseen ruumiin kuoltua ja sen siirtymiseen eteenpäin seuraavaan fyysiseen ruumiiseen.

Sivustolla luodaan myös tärkeä katsaus elämään, joka on kuoleman vastakohta ja johon kaikkien tulisi vääjäämättä keskittyä, olivatpa olosuhteet minkälaiset tahansa.

Aineistossa kerrotaan, miten voidaan auttaa vakavasti sairasta tai iäkästä henkilöä, jolla on vain vähän toivoa parantumisesta ja kuolema vaikuttaa olevan vääjäämättä edessä. Sairaudesta tai korkeasta iästä huolimatta yksilön asenteella voi olla suuri vaikutus, johon jokainen läheinen voi osaltaan vaikuttaa.

Läheisen vakavan sairauden ilmaantuessa on myös erittäin tärkeää säilyttää yleinen myönteisyys, jotta lähiomainen ei heijasta surullisia ajatuksia sairastuneeseen, vaikka lääkärit eivät antaisi juurikaan toivoa parantumisesta. Sivustolla luodaan katsaus myös siihen, miten on parasta toimia, kun tämä lopullinen tilanne todella on käsillä.

Kuolema on tosiaankin vääjäämätön osa elämää, joka voidaan ottaa vastaan rauhallisimmin mielin, kun epäilykset ja pelot sitä kohtaan ovat hälvenneet, ja asioista voidaan puhua avoimesti asianosaisten kesken.