Arvosta elämää!

of-the-value-of-lifeVaikka sivusto keskittyy kuoleman kohtaamiseen rohkeasti ja valmistautuen sekä kuolemanjälkeisen elämän mahdollisuuksiin, on erittäin tärkeää luoda katsaus kuoleman vastakohtaan, elämään, joka jokaisella on elettävänään. Siitä huolimatta, että kuolema ja sitä edeltävä sairastettava aika ovat väistämättömiä tosiasioita, se on kuitenkin lyhytaikainen osa ihmisen koko elinkaarta, joka voi vastapainoisesti olla täynnä iloa, mielenkiintoisia kokemuksia ja merkityksellisiä ihmissuhteita.

Älä anna huolien viedä elämän iloa

Huolimatta siitä, olemmeko nuoria vai vanhoja, terveitä vai sairaita, emme ole immuuneja elämän huolille ja vastoinkäymisille. Silti, olivatpa olosuhteemme minkälaisia tahansa, meille on hyväksi keskittyä elämän positiivisiin puoliin ja syventyä iloitsemaan kaikesta siitä, mihin meillä on mahdollisuus. Jokaisen yksilön on hyvä pysähtyä välillä miettimään, mitä kaikkea elämällä on ollut meille annettavaa sen sijaan, että ahdistuisimme huolista, joita väistämättä joskus koemme.

Vastoinkäymiset kasvattavat

Asenteellamme on suuri merkitys koko elämän laatuun, joten vastoinkäymisetkin kannattaa ottaa tilaisuuksina oppia tärkeitä läksyjä elämästä ja hioa tarvittavia ominaisuuksia, kuten kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

On hyvä kääntää pettymysten aiheuttama tuska mielessään tilaisuudeksi päästä eroon jostakin mahdollisesta tulevasta kärsimyksestä, sillä emme koskaan tiedä, mitä tulevaisuus olisi tuonut tullessaan jos asiat olisivat menneet toisin.

Keskity siihen, mikä elämässä on merkityksellistä

Kun henkilö on tiedostanut, mitä hyvää elämä on hänelle antanut, on helpompaa kohdistaa kaikki huomio siihen. Jos esimerkiksi perhe, rakastavat vanhemmat ja lapset tai vaikka uskollinen puoliso aiheuttaa onnea, on mietittävä, miten osoittaa kiitollisuutensa kyseisiä henkilöitä kohtaan ja antaa tyytyväisyyden vallata mielen.

Jos oma onnellisuutemme ei riipu rakkaista perheenjäsenistä, vaan esimerkiksi työssä menestymisestä ja hyväksynnästä tai itsensä ylittämisestä ja rajojensa sekä voimavarojensa vahvistumisesta tai vaikkapa vakavasta sairaudesta parantumisesta, on hyvä tiedostaa onnensa ja kehittää kiitollisuutta tässäkin tapauksessa.

Tyytyväisyys onnellisuuden tuottajana

Kiitollinen ja itsensä sekä toiset hyväksyvä asenne edistää tutkimusten mukaan merkittävästi ihmisen omaa ja toisten hyvinvointia, kun taas valittava ja pessimistinen elämänkatsomus altistaa sydämen ja elimistön sairauksille sekä merkittävästi huonompaan elämänlaatuun.

Oikeanlaisen asenteen kehittäminen ei siis ole mikään pikkujuttu, vaan hyvyyttä korostavat asiat tulisi nostaa esille ja niitä tulisi vaalia väsymättä, vaikka elämä ei näyttäisikään joka hetki pelkästään parhaimpia puoliaan.