Kuoleman jälkeisen elämän eri muotoja

the-various-forms-of-life-after-deathKuolema on pelottanut ja kauhistuttanut miljoonia ihmisiä kautta aikojen. Sen lisäksi, että elämä on ollut raskasta ja monien huolien täyttämää, erilaiset uskomukset kuoleman jälkeisestä elämästä tai kärsimyksestä ovat aiheuttaneet pelkoa ihmisissä. Moniin uskomuksiin ovat vaikuttaneet eri uskonnot ja opitut käsitykset. Uskonnolliset johtajat ovat opettaneet erilaisia käsityksiä kuoleman jälkeisestä elämästä niiden käsitystensä mukaan, jotka he ovat itse tulkinneet oikeiksi sen perusteella mitä ovat opiskelleet.

Nykypäivänä ihmiset maallistuvat ja erottautuvat hengellisistä asioista kohdistaen toivonsa ennemmin tieteeseen tai sattumaan kuin uskoon. Yhä suuremmassa määrin ihmiset uskovat olemassa olevan ja koettavan elämän olevan ainoa elämän muoto, joka päättyy pysyvästi ihmisen poismenoon. Moni ajattelee, että kuoleman jälkeiset uskomukset ovat harhaa ja kuvitelmia, joista ei voi vakuuttua. Kaiken kuoleman jälkeisen elämän uskomukset kieltävät henkilöt harvoin edes harkitsevat perehtymistä mahdollisuuteen tällaisen yliluonnolliseksi luokitellun elämän perusteista. Ihmisyyteen on silti kirjoitettu syvä uskonnollisuus, jonka moni ateistiksikin tunnustautuva kokee viimeistään kuolinhetkellään.

Monessa uskonnossa uskotaan reinkarnaatioon, mikä tarkoittaa ihmisestä erkaantuvan sielun kuolematonta elämää fyysisen ruumiin elämän loppuessa. Uskomuksen mukaan ruumiin kuollessa erillinen henki irtaantuu ja siirtyy seuraavaan syntyvään olentoon, joka voi olla toisen ihmisen, eläimen tai vaikka hyönteisen ruumiissa alkanut elämä. Nämä uskomukset perustuvat usein käsitykseen, jossa ihminen muistaa sarjan tapahtumia, joissa ei ole koskaan aiemmin ollut. Tämä voidaan myös käsittää häiriönä, joka tapahtuu aivoissa lyhytaikaisen tiedonkäsittelyn ja pitkäkestoisen muistin välillä. Aivojen havainnoima tieto ja parhaillaan tapahtuva kokemus voi painua suoraan pitkäkestoiseen muistiin ja ohittaa silloin tavalliset käsittelymekanismit, jolloin syntyy kokemus muistosta, jota ei todellisuudessa ole ollut olemassa.

Toisissa uskomuksissa luotetaan siihen, että hyvää tekevä ihminen saa pysyvän elämän taivaassa tai paratiisissa. Uskomukset perustuvat usein pyhien kirjojen tulkintoihin, joissa ihmiskunnan Luoja on luvannut palkita palvelijansa ja henkilöt, jotka toimivat oikealla tavalla muita kohtaan ja tekevät oikein elämänsä aikana. Sen lisäksi joissakin Jumalan sanaksi uskotuissa kirjoituksissa osoitetaan, että lukemattomat ihmiset, jotka eivät ole olleet tietoisia luojastaan eivätkä tienneet miten toimia oikein, herätetään uudestaan elämään saadakseen uuden mahdollisuuden.