Uskomuksia kuoleman jälkeisestä elämästä kristinuskossa

beliefs-about-life-after-death-christianityEntisaikoina ihmiset ovat lähes poikkeuksetta uskoneet kuoleman jälkeiseen elämään jollakin tapaa, sillä ihmiset ovat luoneet toivonsa yliluonnolliseen ja yleisesti on ollut suotavaa uskoa Kaikkivoivan olemassa oloon ja kykyyn antaa elämä takaisin kuoleman jälkeen. Käsittelemme tässä kirjoituksessa lyhyesti, minkälaisia uskomuksia kuoleman jälkeisestä elämästä on olemassa pyhäksi tunnustetun Raamatun osalta, joka on monen uskon perusta.

Joidenkin tulkintojen mukaan kristinuskossa yleisesti ajatellaan, että hyvät ihmiset saavat ylösnousemuksen henkiolentoina taivaaseen, kun taas pahaa harjoittaneet joutuvat ikuisen kärsimyksen tilaan tuliseen Helvettiin, jossa ihminen vastaa ikuisesti maan päällä tekemistään tahallisista virheistä ja pahuuksista.

Jumalan sanaksi tunnustetussa Raamatussa puhutaan kyllä tulisen kärsimyksen tilasta, mutta kirjaimellinen ikuinen kidutuksen paikka ei näytä todellisuudessa olevan se, mitä kirjassa kuvaillaan. Sen sijaan kirjoitukset viittaavat kärsimyksen tilaan, jota ihminen voi kokea elämänsä aikana ja jota voidaan verrata kärsimyksen tuleen. Todellisuudessa kuvaus tulisesta Helvetistä on uskonnollisten silloisten johtajien virheellisesti tulkittu tarkoittamaan kirjaimellista paikkaa, vaikka se asiayhteydessään aukenee lukijalle selkeänä kuvauksena. Se on ilmeisesti muutettu tarkoittamaan kirjaimellista tuskan paikkaa, jotta ihmisiä olisi voitu pelottelemalla ohjata silloiseksi koettuun oikeaan toimintaan ja väärin tekemisen pelkoon. Tämän virheellisen omaksutun tiedon poislukemiseksi pyhässä kirjassa selvitetään, että maailman Luoja on ominaisuuksiltaan todellisuudessa rakkaus, jolloin ajatus ikuisesta kiduttamisesta ei ole sopusoinnussa rakkauden määritelmän kanssa. Vielä tätä varmentaakseen sama kirja osoittaa, että kuolema itsessään on rangaistus syntisestä tilasta ja kuolema on tiedottomuuden tila, jossa ihminen ei kärsi eikä tunne tuskaa.

Raamattu, joka on miljoonien ihmisten uskon perusta, puhuu kuoleman jälkeisestä elämästä tosiasiana. Sen lisäksi, että Raamattu osoittaa ihmisten ylösnousseen kuolleista takaisin maanpäälliseen elämään, kirjassa osoitetaan, että uskon perustaja ja Jumalan poika sai ylösnousemuksen taivaallisen elämään isänsä kanssa. Hän osoitti, että osa ihmisistä, kuten hänen läheiset seuraajansa, saisivat ylösnousemuksen taivaaseen kun taas monet muut herätettäisiin elämään tavallisessa ruumiissaan viimeisenä päivänä samanlaiseen elämään kuin aiemmin, mutta ilman kärsimystä. Tämä kirja siis osoittaa, että niille jotka perustavat kuoleman jälkeisen elämän toivonsa Raamattuun, on mahdollisuus joko ylösnousemukseen taivaassa tai maan päällä. Se voi luoda toivoa niille, jotka perustelevat uskonsa näillä muinaisilla pyhiksi määritellyillä kirjoituksilla.